نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در معنای اعتدال و توسعه مفاهیم را مشخصأ بیان کنید. تفسیر این عناوین را در اساسنامه حزب مشخص کنید. وقتی معنای کلیدواژه ها مشخص نباشد ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

به گزارش گروه سیاسی ثامن پرس، آیت الله علم الهدی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه خراسان رضوی با بیان این که شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید چون پیش بینی می شد که از کنار این شعار، یک جریان سیاسی و حزب تشکیل خواهد شد اظهار داشت: اگر این معنا مشخص و معین باشد، افراد به این معنا گرایش پیدا می کنند.

وی ادامه داد: حزب بر اساس دوستی و صمیمیت شکل نمی گیرد. بلکه حزب بر اساس ایده و اندیشه سیاسی تشکیل می شود. افرادی که بر اساس رفاقت با شما حزب تشکیل داده اند، اگر فردا با شما اختلاف پیدا کنند، حزب را بهم می زنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید بر این که در معنای اعتدال و توسعه مفاهیم را مشخصأ بیان کنید، تشریح کرد: تفسیر این عناوین را در اساسنامه حزب مشخص کنید. وقتی معنای کلیدواژه ها مشخص نباشد ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

وی افزود: در برخوردهای سیاسی هرچه جریان های سیاسی کلان تر باشد، رقابت ها جدی تر و قوی تری خواهد بود. اما اگر رقابت ها خرد باشد، واگرایی رخ خواهد داد.

آیت الله علم الهدی با بیان این که وقتی مسئله اصلاحات مطرح شد، آقای خاتمی قبل از این که انتخابات شود، در شعارهای انتخاباتی خود، شعار جامعه مدنی مبتنی بر لیبرال دموکراسی را مطرح و تعریف کرد گفت: به خاطر این شعار، اهل  علم به خصوص آیت الله مهدوی کنی، علماء و مراجع و جامعه روحانیت مبارز مخالفت کردند. چون جامعه مدنی لیبرالی از نظر اندیشه سیاسی اسلام باطل است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: