روز گذشته و برای چندمین بار در 22ماه گذشته تعدادی از سپرده گذاران تعاونی اعتبار بدر توس جلوی ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کاسپین تجمع کردند.

به گزارش ثامن پرس، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چند سالی است که در مشهد و استان خراسان رضوی بسیار نمایان تر شده هر از چند گاهی با ورشکسته شدن یکی از این موسسات به دلیل عدم رعایت چارچوب های اقتصادی مالی سبب شده تا مردم به نارضایتی بیشترشان از این دسته موسسات افزوده شود.

بدرتوس نمونه ی جدید میزان خواهد شد؟

مسئولین مالی استان از تجربه ی میزان درس نگرفتند تا اینکه امروز شاهد آن هستیم که موسسات یک به یک  در حال ورشکستگی بوده و در روزهای اخیر نیز اعتراضات مردم در برابر تعلل مسئولین دربرابر عدم رسیدگی به پرونده ی موسسه مالی اعتباری بدر توس سبب شد تا  مردم در برابر موسسات واکنش نشان دهند.

روز گذشته و برای چندمین بار در 22ماه گذشته تعدادی از سپرده گذاران تعاونی اعتبار بدر توس جلوی ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کاسپین تجمع کردند و خواستار پاسخ گویی مسئولان این موسسه درباره علل بی توجهی به مطالبات و پرداخت نشدن سپرده هایشان در موسسه تازه مجوز گرفته کاسپین شدند.

این اقدامات در حالی است که در خبر صدور مجوز بانک مرکزی آمده است «این موسسه اعتباری در حال حاضر به عنوان پنجمین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز شناخته می‌شود، مقرر است دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.»

اقدامی که به گفته برخی از تجمع کنندگان که تعدادشان به 200 تا 240 نفر می رسید تا کنون و به طور کامل انجام نشده و درحالی که سر در شعب بدر توس تابلوی موسسه مالی کاسپین نصب شده است هنوز این شعب حاضر به پاسخ گویی به سپرده گذاران این تعاونی اعتباری نیستند و جز این که با برخی دارندگان حساب های زیر 10میلیون تومان به طور مرحله ای تسویه حساب کرده اند دیگر حساب ها و دفترچه ها را به نام موسسه جدید تغییر نداده اند.

وعده های مسئولین درباره ی «میزان» ادامه دارد

در مدتی که از مطرح شدن پرونده ی میزان می گذرد و  پس از مدتی که به تخلفات این موسسه رسیدگی شد اما وعده ها برای پرداخت مطالبات مردمی ادامه دارد به طوری که  شاهرودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این باره وعده ی جدیدی را مطرح کرده و گفته است که تکلیف موسسه مالی و اعتباری میزان طی دو هفته آینده مشخص خواهد شد اما در حالی که در روز های اخیر نیز نامه ی رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به رئیس مجلس منتشر شده که در آن درخواست شده تا به رسیدگی مطالبات مردمی توجه شود و به ان رسیدگی گردد که متن نامه و تصویر نامه در گذشته منتشر گردیده است.

وزیر کشور نمایندگان را راضی نمی کند

مقصودی نماینده سبزوار گفت: توضیحاتی که وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی در مورد پدیده، میزان، ثامن‌الحجج و دیگر مواردی از این دست نمایندگان را راضی نکرده است.

یکی از پرسش‌هایی که جواب قانع کننده برای آن داده نشد علت پیچ و خم پیدا کردن مسائل پدیده و میزان و تعاونی‌های دیگر که مردم از آن ناراضی هستند و قرار بر این شد که وزیر کشور به زودی در صحن علنی حاضر شود.

به طور قطع تعلل مسئولین در رسیدگی به اعتراضات مردمی به پرونده های میزان و بدرتوس که بخش وسیعی از مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر به آن مبتلا شده اند بر نارضایتی بیشتر شان از نظام دامن خواهد زد و  بی شک کشف فسادهای مختلف در دولت یازدهم همچون حقوق های نجومی و صندوق ذخیره فرهنگیان بر نارضایتی مردمی خواهد افزود و نظام اسلامی اصلی ترین لطمه را خواهد دید و به طور قطع اعتراضاتی که در ماه های اخیر بسیار شاهدآن بوده ایم برای وجهه ی شهر مشهد که قرار استبه عنوان پایگاه فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 معرفی گردد، امتیاز منفی به حساب خواهد آمد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: