شهرداری یک منطقه خیابانی را به یک روکش آسفالت جدید مزین می کند. مردم منطقه بسیار خوشحال می شوند، اما عمر این آسفالت جدید کوتاه است و دیری نمی پاید که یکی از شرکت های خدماتی، به دلایل مختلف به جان آسفالت تازه می افتد.

  به گزارش ثامن پرس، یکی از خدمات شهرداری ها برای شهروندان یک شهر این است که معابر عمومی دارای روکش مناسب باشند. چه خیابان ها و چه پیاده روها. فرض کنیم شهرداری یک منطقه خیابانی را به یک روکش آسفالتی جدید مزین می کند. مردم منطقه بسیار خوشحال می شوند، اما عمر این آسفالت جدید کوتاه است و دیری نمی پاید که یکی از شرکت های خدماتی، به دلایل مختلف به جان آسفالت تازه می افتد. یک روز شرکت آب و فاضلاب، یک روز شرکت برق و نیرو و روزی دیگر شرکت گاز. حال به همه این ها طرح هایی همچون اگو را نیز بیفزایید. آیا دیگر آسفالتی می ماند؟

مقصر چه کسی است؟

با اندکی بررسی متوجه می شوید که در این ماجرا، گاهی مقصر شهرداری است و گاهی آن شرکت خدماتی. سرمنشأ همه مشکلات این چنینی، عدم هماهنگی دستگاه های ذیربط است.

راه حلی برای دوباره کاری ها نیست؟

 به راستی در این عصر فناوری هیچ راه و روش مناسب و کم خرجی نیست تا بتوان از این دوباره کاری ها جلوگیری کرد؟ به طور مثال می توان شرکت آب و فاضلاب به همراه شهرداری را مثال زد. یک بار خیابان ها برای عملیات آسفالت بسته می شوند و روکشی نو و یکدست بر سراسر خیابان کشیده می شود، پس از چند روز دوباره خیابان ها بسته می شوند برای حفاری و کندن آسفالت جدید و سپس دریچه های فاضلاب روی زمین سبز می شوند واطرافشان با آسفالت شرکت آب و فاضلاب به صورت دستی پر می شود پس از مدت کوتاهی از تردد خودروها، آن ها نشست کرده و هم سطحی خود را با آسفالت اطراف از دست می دهد. در واقع این همه هزینه و وقت صرف می شود برای تسطیح خیابان ها و آخرش هم باز پستی و بلندی جای خودشان را در دل خیابان باز می کنند. شاید به راحتی بتوان دو اکیپ از هر دو سازمان را مأمور کرد که همزمان با هم به نوسازی معابر بپردازند. یکی لوله گذاری و دریچه ها را انجام دهد و پشت سرش، دیگری آسفالت کند. هر چند این کار موجب می شود، حدود هر پنجاه متر که محل فاصله دریچه های فاضلاب است کمی سرعت عملیات کاهش یابد و متصدیان غلتک را کمی به دردسر اندازد، اما این روش یا روش های احتمالی دیگری که عملیاتی و به صرفه باشند، به طور قطع نتیجه و بهره وری کار را بالاتر می برد و عمر آسفالت را افزایش می دهد، که به طور قطع شهرداری هم دنبال چنین نتیجه ای است.

 

DSC06327

 

25

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: