نظام ما اجتماعی و مبتنی بر دین بوده، بنابراین با توجه به اینکه رویکرد اجتماعی ما به شدت مبتنی بر دین و قرآن است در زندگی دین دارانه باید مسؤولیت‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف با رویکرد اجتماعی مد نظر باشد.

به گزارش ثامن پرس، وحید جلیلی در نخستین دوره آموزشی «فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی» در جمع مدیران و کارشناسان فرهنگی مشهد اظهار داشت: نظام ما اجتماعی و مبتنی بر دین بوده، بنابراین با توجه به اینکه رویکرد اجتماعی ما به شدت مبتنی بر دین و قرآن است در زندگی دین دارانه باید مسؤولیت‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف با رویکرد اجتماعی مد نظر باشد.

وی نقطه شروع رویکرد اجتماعی را بر اساس مبانی دینی برشمرد و اضافه کرد: علاوه بر اینکه هیچ‌کس از دایره خطاب دین خارج نیست، دین دارای دو حوزه اصلی حقوق و تکلیف بوده و دایره مخاطب آن بدون استثناء همه شهروندان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه بر اساس مبانی دینی، ساختار جمهوری اسلامی و ماهیت کار فرهنگی باید در رویکردهای اجتماعی به مخاطب توجه فراگیر شود بیان کرد: اکتفا نکردن و راضی نشدن به فعالیت های محدود با مخاطب محدود نوعی رویکرد اجتماعی است و در این راستا پیوست‌های فعالیت‌های فرهنگی باید دارای 4 محور مخاطب، مشارکت، رسانه و ظرفیت شود.

جلیلی پیوست مخاطب را شامل مخاطب بالفعل و بالقوه برشمرد و متذکر شد: فهرست کردن فرصت‌های مخاطب یکی از ویژگی‌های نیروی فرهنگی است که آنالیز آن را باید دربرداشته باشد، بنابراین کارشناسان فرهنگی باید مخاطب را به شیوه ها و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند و بر اساس نیازها و ظرفیت‌های مخاطب برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای فرهنگی بایستی استعدادها، استطاعت‌ها و قابلیت‌ها را در نظر بگیرند ادامه داد: اگر از  فضای کلیشه‌ای و متعارف خارج شد و از  افق‌های بالاتر به مخاطب پرداخت، با این نگاه بی‌تردید باید به مخاطبی که هیچ امکانی برای استفاده از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ندارد؛ فکر کرد و نگران آن بود.

 معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اهمیت مخاطب در انجام کارهای فرهنگی یادآور شد: وظیفه ما این است برای همه شهر روحیه و انگیزه ایجاد کنیم چراکه بسیاری از مردم ممکن است در صورت کم کاری نیروهای فرهنگی یا عدم انجام فعالیت باکیفیت، ناامید شوند بنابراین باید در انجام کارها به مخاطبین که چشم امید به ما دارند، توجه ویژه‌ای شود و این نگرانی قابل توجه‌ای است که یک نیروی فرهنگی باید به آن بپردازد.

روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: