در روایات تاریخی آمده کریستف کلمب به دنبال راهی نزدیک تر برای رسیدن به آسیای شرقی ناخواسته با همراهانش به سواحل آمریکا می رسد اما کلمب هم تا هنگام مرگش ادعا نکرد که کاشف قاره آمریکا بوده است.

به گزارش ثامن پرس، پانصد و بیست سال است که سند کشف قاره آمریکا به نام کریستف کلمب ایتالیایی خورده و برای سال های بسیاری، نسل به نسل کریستف کلمب به عنوان کاشف آمریکا به جهانیان معرفی شده است. موضوعی که نه تنها سند متقنی برای آن وجود ندارد بلکه کارشناسان و اساتید تاریخ بسیاری این ادعا را بارها رد کرده اند.

در  تاریخ آمده کریستف کلمب به دنبال راهی نزدیک تر برای رسیدن به آسیای شرقی ناخواسته با همراهانش به سواحل آمریکا می رسد اما کلمب هم تا هنگام مرگش ادعا نکرد که کاشف قاره آمریکا بوده است.

این موضوع که شاید ما کمتر شنیده باشیم، بارها از سوی محققان، دانشگاهیان و حتی فرماندهان نظامیِ غربی در محافل دانشگاهی و کتب تاریخی مطرح شده است.

اطلاعاتی که در اسناد تاریخی موجود است نشان می دهد که یک مرد چینی بین سال های 1421 تا 1423 آمریکا را کشف کرده است. یک مرد چینی مسلمان. در ادامه توضیحاتی از دکتر حمید شفیع زاده را در این باره می شنوید که قطعاً شما را به تعجب وا می دارد:

حسن رحیم پور ازغدی: قاره آمریکا را یک خراسانی کشف کرد نه کریستف کلمب!

به گزارش صبح مشهد، حسن رحیم‌پور ازغدی در جلسه  آموزشی پیوست فرهنگی و اجتماعی در تحقق شهر اسلامی اظهار داشت: باتوجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد بزرگان دنیای اسلام از سرزمین خراسان بزرگ رشد پیدا کردند، در همین راستا، شهر مشهد مهد پرورش چهره‌های کشوری و بین المللی شناخته شده و زمینه ساخت تمدن اسلامی از این شهر شکل گرفته است.

وی افزود: در همین راستا تحقیقی انجام دادم که کریستف کلمب آمریکا را کشف نکرد، بلکه یک مسلمان خراسانی بوده که به امریکا رفته است و این قاره را کشف کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طبق آخرین تحقیقات بدست آمده،از خاطرات غربی‌ها مشاهده می شود، پول عربی در این قاره پیدا شده است.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه اروپا آلوده‌ترین قاره دنیا به فحشا و فساد است، اذعان داشت: مطالعات نشان می دهد، طی ۳۰ سال بزرگترین جنگ‌ها در اروپا اتفاق افتادند.

وی تصریح کرد: این جنگ‌ها در قاره اروپا به سایر کشورها انتقال پیدا کرد و همین امر باعث شد اغلب شهرها خراب شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت:این شهر را امام رضا(ع) به وجود آورد و به واسطه شهادت ایشان، شهر ایجاد شد و در همین راستا، نباید گفته شود مشهد بلکه باید مشهد الرضا(ع) عنوان شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: