حوزه بسیج دانشجویی امام حسن (ع) دانشگاه های علمی کاربردی برگزار می کند

حوزه بسیج دانشجویی امام حسن (ع) دانشگاه های علمی کاربردی برگزار می کند:

photo_2016-08-21_21-35-52

 شرکت برای عموم آزاد است در دو قشر خواهران و برادران

خراسان رضوی

مسئول ثبت نام: مهندس بخشی

 09385204347

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: