نشریه قلم که مربوط به بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد است، در چند ماه اخیر گرفتار حواشی فراوانی شده است.

به گزارش ثامن پرس، نشریه قلم که مربوط به بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد است، در چند ماه اخیر گرفتار حواشی فراوانی شده است.

یک کانال دانشجویی پس از درج دفاعیات مدیرمسئول نشریه توقیف شده قلم و نیز توضیحات دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی نظرسنجی در این کانال قرار داد مبنی بر اینکه آیا توقیف این نشریه اقدامی درست بوده است یا خیر که در نهایت قریب به دو سوم دانشجویان مشهد،توقیف نشریه قلم را نادرست دانستند.به بیان دقیق تر ۶۴درصد به گزینه خیر و تنها۳۶درصد به گزینه آری رای دادند.

IMG_۲۰۱۷۰۱۲۵_۰۶۴۹۴۸_۶۴۹

 

مطالب منتشر شده توسط ثامن پرس درباره نشریه قلم

توبیخ یک گاهنامه دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد/ گلایه های مسئولین نشریه

فرجام ماجرای نشریه قلم/بیانیه ۸۸ نشریه دانشجویی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: