شامگاه دیروز مراسم خوانش و امضای "وقتی مهتاب گم شد"درفروشگاه مرکزی "به نشر"مشهد برگزار شد.

به گزارش ثامن پرس، شامگاه دیروز مراسم خوانش و امضای "وقتی مهتاب گم شد"درفروشگاه مرکزی "به نشر"مشهد برگزار شد. در این مراسم که باحضور نویسنده و راوی این کتاب برگزار شد، سردارحمید حسام ، نویسنده "وقتی مهتاب گم شد" ضمن توضیحات و خاطراتی از چگونگی  آفرینش این اثر ، بخش هایی از آن را برای حاضران خواند.علی خوش لفظ ، راوی اثر هم در ادامه به خاطراتی از دیدار با مقام معظم رهبری  اشاره و تاکید کرد: باید فرهنگ جبهه و جنگ و دفاع مقدس گسترش یابد و این آثار زمینه این هدف را فراهم می کند.در ادامه این مراسم، علیرضا حیدری، مدیر گروه ادب و هنر روزنامه خراسان در سخنانی به ویژگی های تقریظ نویسی مقام معظم رهبری بر آثار دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:  این تقریظ نویسی ها با اهدافی همچون ارج گذاری  و جریان سازی آثار دفاع مقدس نوشته می شود و دقتی که در نوع تقریظ ها دیده می شود حکایت از آن دارد که معظم له با اشراف بر ظرافت های  ادبی یک اثر ، هوشمندانه و عالمانه به نکاتی انگشت می گذارند که می تواند جریان ادبی دفاع مقدس را توسعه و گسترش دهد.در پایان این مراسم امضای کتاب برگزار شد و از جانباز سرافراز علی خوش لفظ که راوی  "وقتی مهتاب گم شد" است و سردار حسام  تجلیل شد.کتاب "وقتی مهتاب گم شد" ماه گذشته در همدان همراه با تقریظ مقام معظم رهبری رونمایی شد .

 نویسنده وراوی اثر چند بار توفیق دیدار با رهبر انقلاب داشتند و معظم له کرارا از این کتاب تمجید کرده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: