در کنار بازدید کنندگان مشهدی و زائرانی که از دیگر نقاط کشور به شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی می‌آیند؛ امروز یک بازدید کننده آلمانی میهمان مشهد دوست داشتنی بود.

به گزارش ثامن پرس، در کنار بازدید کنندگان مشهدی و زائرانی که از دیگر نقاط کشور به شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی می‌آیند؛ امروز یک بازدید کننده آلمانی میهمان مشهد دوست داشتنی بود.

خانم یوتا متجدد که از شهر اشتوتگارت آلمان به همراه همسر ایرانی خود به شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی آمده بود، می‌گوید‌: اینجا برای من که درباره ایران مطالعه کرده ام، بسیار جالب بود.

ــ بخش‌هایی که یک نفر در رابطه با غرفه‌ها توضیح می‌داد، خیلی خوب بود. که فکر می کنم باید تعداد این افراد بیشتر شود.

ــ دیدن سبک زندگی ایرانی‌ها در طول سال‌های مختلف در قسمت سرای زندگی هم جالب و دیدنی بود.

شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی در دو نوبت صبح و عصر آماده میزبانی از زائران و مجاوران حریم رضوی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: