محمد کاظم کاظمی، دبیر جشنواره شعر فجر در نمایشگاه مشهد دوست داشتنی حضور یافت.

به گزارش ثامن پرس، محمد کاظم کاظمی، دبیر جشنواره شعر فجر در نمایشگاه مشهد دوست داشتنی حضور یافت.

                                                               محمد کاظم کاظمی در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: