دکتر محمدحسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه، مورخ و پژوهشگر از شهرک مشهد دوست داشتنی بازدید نمود.

به گزارش ثامن پرس، دکتر محمدحسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه، مورخ و پژوهشگر از شهرک مشهد دوست داشتنی بازدید نمود.

                                                          دکتر رجبی دوانی در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: