نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

به گزارش ثامن پرس، نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

                                         مجری برنامه سمت خدا در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: