علی مشهدی، هنرمند عرصه تئاتر و سینما از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

به گزارش ثامن پرس، علی مشهدی، هنرمند عرصه تئاتر و سینما از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

                                                      علی مشهدی در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: