یکی از فعالین برجسته فرهنگی، دکتر ابراهیم فیاض از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

به گزارش ثامن پرس، یکی از فعالین برجسته فرهنگی، دکتر ابراهیم فیاض از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

                                                    ابراهیم فیاض در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: