آیت الله سید محمد مهدی میرباقری رییس فرهنگستان علوم اسلامی قم از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

به گزارش ثامن پرس، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری رییس فرهنگستان علوم اسلامی قم از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی دیدن کرد.

                                                     آیت الله میرباقری در نمایشگاه مشهد دوست داشتنی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: