ائمه جمعه استان سمنان از شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی دیدن کردند.

به گزارش ثامن پرس، ائمه جمعه استان سمنان از شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی دیدن کردند.

                                                 ائمه جمعه استان سمنان در مشهد دوست داشتنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: