پایان کار Tiangong-1؛

ایستگاه فضایی در حال سقوط آزاد Tiangong-1 آژانس فضایی چینی‌ها، پیش از فرود در جنوب اقیانوس آرام، در آتش سوخت.

  • وقتی‌که گوشه‌هایی از مملکت و حاکمیت تاریک باشد، نور در آن نباشد، امکان رشد هر ویروسی در آن می‌تواند وجود داشته باشد. شفافیت کمک می‌کند تا این تاریکی‌ها رفع بشوند و کسی جرأت فساد به خودش ندهد. دولت یازدهم با شعار شفافیت وارد عرصه انتخابات سال 92 شد و این شعار بارها از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین…