اینفوگرافیک، اینفوگرافی، داده نما، گرافیک اطلاع رسان، اطلاع نگاشت و ... همگی واژگانی برای ترسیم اطلاعات به صورت هنری و گرافیکی است.

به گزارش ثامن پرس، اینفوگرافیک نمایش دسته بندی شده اطلاعات بر اساس جذابیت های هنری و گرافیکی است. قیام امام حسین علیه السلام با توجه به ظرفیت های عظیم معرفتی و اندیشه ای یکی از بهترین عرصه برای ورود گروه های هنری و هنرمندان است.

بر این اساس "مجموعه نمایشگاهی روایت محرم" سعی کرده است به جنبه های مختلف قیام امام حسین و نهضت حسینی نگاهی بیفکند. تهیه کننده این آثار، اینفونگاره مرکز تخصصی اینفوگرافیک است.

 

1

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

2

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

3

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

4

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

5

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

6

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

7

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

8

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

9

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

10

دانلود اینفوگرافیک محرم و عاشورا نسخه با کیفیت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: