60 باشگاه ورزشی در مشهد در طول نیمه نخست امسال به دلیل تخلفات پلمپ شدند.

رئیس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: 60 باشگاه ورزشی در مشهد در طول نیمه نخست امسال به دلیل تخلفات پلمپ شدند.

 سیدرضا گلدوزیان : در این مدت 458 مورد بازرسی اولیه، 215 بازرسی ثانویه و شش مورد بازرسی ادواری از باشگاههای ورزشی انجام شد.

وی ادامه داد : طرح بازرسی از باشگاههای ورزشی به صورت ویژه در شهریور برگزار و در این ماه 182 بازرسی انجام و در نهایت برای 80 درصد باشگاهها اخطاریه صادر شد.

رئیس هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: نداشتن مجوز، فروش دارو و مواد مکمل و عدم صدور کارت بیمه عضویت کمیته خدمات درمانی برای اعضا از عمده ترین علل صدور اخطاریه و پلمپ این باشگاهها بوده اند.

وی افزود: هزار و 600 باشگاه ورزشی در خراسان رضوی فعال است که حدود هزار و 300 باشگاه از این تعداد در مشهد دایر است.

خبرگزاری ایرنا

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: