در پرونده مورد بحث شکات اتهام سنگینی را به متهم وارد ساخته اند و اگر نتوانند دلیل محکمه پسندی برای ادعای خود ارائه دهند باید خود را برای تحمل مجازات جرم قذف آماده کنند.

به گزارش ثامن پرس، کنعانی کارشناس حقوق و دانشجوی دانشگاه تهران در باره ی ابعاد حقوقی رسانه ای انتشار خبر سعید طوسی نوشت:

یکی از جنجالی ترین اخبار این روزهای فضای مجازی تجاوز یک قاری قرآن به چند دانش آموز بوده است. فارغ از واقعیت آنچه که روی داده است، توجه به یک نکته در این خصوص لازم است.

نکته ای که می تواند بار تحمل مجازات را از متهم برداشته و بر مدعی وارد سازد.

با توجه به این که این پرونده همچنان در میانه راه رسیدگی است، لذا نمی توان پیش بینی مشخصی نسبت به رای صادره داشت اما میتوان گفت که رای صادره از دو حال خارج نخواهد بود. یا ادعای شاکیان اثبات خواهد شد و بر اساس آن متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

اما اگر اتهام وارده بر "س_ط" اثبات نشود مساله جدیدی باز خواهد شد. این همانی است که محسنی اژه ای  در مصاحبه ای به آن اشاره کرده گفته بود که "رسانه ای شدن این پرونده بیش از آن که به ضرر متهم باشد می تواند به  بضرر شاکیان تمام شود".

در همین راستا در قرآن و منابع فقهی برای حفظ حرمت و آبرو مسلمانان عنوان مجرمانه ای به نام #قذف پیش بینی شده است تا به این شکل کسی خیال بازی با حیثیت و آبروی دیگری را در اندیشه خود راه ندهد.

 در پرونده مورد بحث شکات اتهام سنگینی را به متهم وارد ساخته اند و اگر نتوانند دلیل محکمه پسندی برای ادعای خود ارائه دهند باید خود را برای تحمل مجازات جرم قذف آماده کنند.

ماده 245 قانون مجازات اسلامی: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده 250 قانون مجازات اسلامی: حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 75: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک ملیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی‌ را به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند.

بنابر این با توجه به آنچه که تاکنون از این پرونده منتشر شده است متهم این پرونده از اتهام لواط تبرئه شده است که براساس ماده 245 ق.م.ا. احتمالا باعث خواهد شد شکات به 80 ضربه شلاق محکوم شوند.

عبدالجواد کنعانی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: