واقعیت آن است که این دوقطبی یک سرماجراست. یک سر ماجرا هم آن است که ضد انقلاب یکی از کارآمدترین کنش های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

 به گزارش ثامن پرس، سید مرتضی موسوی نژاد در یادداشتی مطرح کرد: چشمان مردمان جامعه ی ایران به سوی تغییر دیر و بی فایده ی وزرا و ماجرای فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره ی فرهنگیان بود که به یک باره از داخل یک دالانی ماجرای قاری معروف در رسانه های بیگانه ی فارسی زبان و دنباله روهای داخلی آن ها همچون سایت های عصر ایران و انتخاب مطرح گردید.

 ماجرا از آنجا شروع می شود که حامیان دولت نمی دانند که با سقوط محبوبیت رئیس جمهور در نظرسنجی ها چه کنند؟ دست غیبی از خارج از کشور آمد و ماجرایی تازه رقم زد. پر واضح است که رکود اقتصادی سنگین و شکست برجام که بر رکورد افزوده-از اول هم برجام قرار نبوده مشکل رکود را حل کند-بر کاهش محبوبیت رئیس جمهور تاثیر بسزایی گذاشته است.

 حالا باید چاره ای اندیشید. همانطور که قبلا گفته بودم جریان رسانه ای همسوی دولت، همراستا با دشمن تنها راه نجات خود را دوقطبی کردن جامعه می داند و در فضای دوقطبی سیاهنمایی را در راستای این دوقطبی ادامه می دهد. این دوقطبی جدید، دوقطبی مذهب و سکولاریسم است که دین مردم را هدف گرفته است.

 سخن این دوقطبی سازی آن است که جامعه ببینید کسانی که مذهبی هستند بر عقاید خود نیستند که صد البته تاریخ نشان داده و نشان می دهد که آیا لیبرال های وطنی از وطن دفاع نمودند یا این جوانان مذهبی بودند که حماسه دفاع مقدس را آفریدند. امروز نیز حماسه ی مدافعان حرم ادامه دهنده ی حماسه ی دفاع مقدس است.

 واقعیت آن است که این دوقطبی یک سرماجراست. یک سر ماجرا هم آن است که ضد انقلاب یکی از کارآمدترین کنش های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. امرور میلیون ها نفر در سرتاسر ایران در کلاس های قرآنی شرکت می کنند و این اقدام دشمن یک هدفش ناامید کردن مردم نسبت به فعالیت های قرآنی است.

  در این راه خبیث، چه کسی بهتر از سعید طوسی می تواند هدف قرار بگیرد؟ کسی که قاری معروفی است و در جلسات رسمی قرآنی حضور قابل توجهی دارد و مسئولیت های قرآنی هم دارد. اینجا لازم است که به برخی رسانه های داخلی گوشزد کرد که مجازات تهمت زنندگان حد قدف را به دنبال دارد، که فکر نکنم دوستان منورالفکر ما تحمل یک ضربه شلاق را داشته باشند، چه برسد به 80 ضربه شلاق.

 شاید اگر قوه ی قضائیه احکام اسلامی در زمینه ی قذف را کامل رعایت می کردند، امروز به این راحتی مخالفان یک نفر و یک ارزش دست به تهمت های این چنین نمی زدند.

 اما یکی از سوالات اصلی آن است که اگر واقعا ماجرایی نبوده پس چرا این همه سروصدا است؟ پاسخ آن است که مگر ملت ایران کم از این هوچی گری ها به خود از اول انقلاب تاکنون دیده اند؟ در ماجرای فتنه ی 88 چه بسیار تهمت ها که به نظام جمهوری اسلامی زده شد و در فضای مشوش آن زمان بررسی آن موضوعات محل بررسی ارگان های رسمی  غیر رسمی قرار نگرفت.

 صحبت ما با رسانه های بیگانه آن است که راه رای آوری حسن روحانی، این اقدامات ضد دینی نبوده، نیست و نخواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: