شبکه های اجتماعی موبایلی امروز ذائقه پسندانه برای مردم محتوا تولیدد می کند، معضلات اجتماعی و رشد آن از جهتی سوژه های ضد انقلاب برای حمله به نظام اسلامی است

مجتبی مرادی- اگر بررسی بر شبکه های اجتماعی مرسوم میان مردم بیاندازید افزایش حمله به نظام اسلامی یکی از رویکردهای اخیر این روزهای دشمن در شبکه های اجتماعی شده به طور قطع تلگرام و توییتر در صدر مراکز حمله و پخش شایعات قرار گرفته است. به گونه ای که دو کانال  «م» و«و.الف» به عنوان مرکز تولید محتوا و خط دهی شایعات رسانه ای در فضای مجازی فعالیت می کنند.

اما درباره ی اصلی ترین کارکرد این دو کانال و اصلی ترین راهبردی که در این دو کانال دنبال می شود سوژه یابی مبتنی بر سیاست اصلی دشمن در فضای اجتماعی است. به گونه ای که پرداختن بیش از حد و دروغ پردازی و بزرگتر از حد جلوه دادن مسائل آن هم  در قالب جملات کوتاه و طنزگونه در جهت بدبین کردن مردم به عناصری که درجه ی اول آن نظام اسلامی قرار دارد، انجام می شود به گونه ای که به این موج سازی رسانه ای در میان مردم با توجه به سوژه های اجتماعی پسند پرداخته می شود که  موضوعات به شکل یک دغدغه روزانه  در میان مردم شکل می گیرد و کانال به کانال و گروه به گروه می چرخد.

به طور مثال مساله ی سعید طوسی با توجه به عدم رسیدگی از سوی دستگاه های قضایی و صدور حکم، اما از طرف رسانه صدای آمریکا ابتدا در قالب خبر منتشر  و در شبکه های اجتماعی به خصوص در دو کانال فوق الذکر به صورت روزانه در ساعات مختلف به آن ضریب رسانه ای داده شد و به عنوان مسئله ای جدید در سطح اجتماع مطرح گردید. موضوعی که خود به خود سبب این شد تا با توجه به وسعت فعالیت این قاری قرآن در شکل های گوناگونی مطرح گردد. انتشار عکس های وی با رهبری توسط شبکه های ضدانقلاب با رویکرد ضربه به رکن نظام اسلامی و بدبین کردن به قشری ولایتمدار  انجام پذیرفت.

شبکه های اجتماعی موبایلی امروز ذائقه پسندانه برای مردم محتوا تولید می کنند، معضلات اجتماعی و رشد آن از جهتی و مفاسد اقتصادی از سوی دیگر، سوژه ی ضد انقلاب برای حمله به نظام اسلامی شده است و دشمن تمرکز رسانه ای خود را بر روی این دو موضوع قرار داده تا محتوای رسانه ای تولید کنند و هدف اصلی را خود با رویکرد تخلیه از درون و نامید سازی جامعه پیش ببرد رویکردی که با توجه به افزایش جمعیت رسانه ای در کشور و با توجه به نفوذ رسانه ای مانند تلگرام روز افزون شده است.

دو کانال فوق الذکر امروز یکی از اصلی ترین خط دهی های رسانه ای در فضای مجازی را انجام می دهند و در تحلیل های روزنامه ها و سایت ها نیز، اثر خود را مشخصا نشان داده است به گونه ای که اگر در مطالب پربازدید سایت ها تاملی کنید و به عنوان یک مسئول رسانه به آن نگاهی بیاندازید پی به این می برید که چه میزان شبکه های اجتماعی و به خصوص خط تخریبی این دو کانال در تلگرام و توییتر، در سایت های خبری و روزنامه ها اثر دارد و سهم به سزایی از این مسائل را در هر روز به خود اختصاص می دهند.

اما به طور قطع رسانه ها برای پرداختن به کنترل شایعات با رویکرد ایجابی سعی در بررسی بیشتر در عین دامن زدن مثبت دارند. اما هنوز این مساله هنوز به درستی صورت نگرفته است؟ یقینا سطح فعالیت در تولید محتوا با توجه به پرداخت های رسانه ای بسیارپایین بوده و شایعات در فضای شبکه های اجتماعی با رویکرد تخریب نظام در حال اوج گرفتن است ونیاز به فعالیت سیستمی تری در این عرصه دارد.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: