موکب های ایرانی آنقدر در برخی عمودها حضور پر تعدادی دارند که نفس میزبانی ملت عراق از زوار حسینی به حاشیه رفته است.

به گزارش ثامن پرس، محمد علی کول در یادداشتی مطرح کرد:

ابعاد مختلف و مهم راهپیمایی اربعین حسینی در سالهای گذشته بارها و بارها از درگاه رسانه های مختلف و از دیدگاه تحلیلگران گوناگون مورد بررسی واقع شده، اما آنچه در این مختصر بدان خواهیم پرداخت یکی از ابعاد مهمی است که اتفاقا در سالهای گذشته رشد چشمگیر تری را تجربه نموده است.

در سالهای گذشته به کرات و به دفعات شاهد آنیم که نهادهای مردمی، مذهبی و دولتی ایرانی در مسیر پیاده روی زوار اربعین یعنی حدفاصل نجف تا کربلا به برپایی موکب ها و استراحتگاه های متعددی مبادرت ورزیده و اغلب این موکب ها با خوراکی های رنگارنگ از انواع کباب ها گرفته تا انواع نوشیدنیها به استقبال زوار حسینی می روند.

موکب های ایرانی آنقدر در برخی عمودها حضور پر تعدادی دارند که نفس میزبانی ملت عراق از زوار حسینی به حاشیه رفته و طبعا در مقابل، ملت جنگ زده و درگیر جنگ با تکفیری ها همچون عراق نمی تواند در تهیه اسباب میزبانی تنوع غذایی و خوراکی موکب های ایرانی را فراهم آورد.

آسیب فوق الذکر آنقدر مهم است که در سالهای گذشته نفس میزبانی ملت عراق در راهپیمایی اربعین حسینی با آسیب جدی رو به رو گشته و از سویی یک نوع رقابت در تهیه پذیرایی های پر زرق و برق تر میان موکب های ایرانی و عراقی رایج گشته که در برخی نقاط اخلاص موجود در میان برپاکنندگان موکب ها به رقابت در تهیه پذیرایی های رنگارنگ فروکاسته می شود.

دستگاه های حامی برپایی موکب های ایرانی باید به دو نکته فوق توجه جدی نموده و سازوکار های موجود در ایام اربعین حسینی را به سمت میزبانی ملت عراق هدایت نمایند و وجه میزبانی ملت عراق خدشه دار نگردد برای مثال می توان همین بودجه ها و اعتبارات مالی که صرف موکب های ایرانی می گردد را از طریق سازمان های مردم نهاد به مردم عراق رساند تا هزینه برپایی موکب هایشان را تامین نمایند.

طبیعتا اینکه ما در خانه میزبان، میزبان نباشیم و شان مهمانی خود را حفظ نماییم از جنگ روانی گسترده ای که امروزه در برخی رسانه های سعودی در جریان است جلوگیری نموده و از سویی در یک فرآیند طبیعی پیوند همدلانه ای میان ملت های ایرانی و عراقی ایجاد خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: