امروز بیشترین گروه سنی در گیر اعتیاد نیز افراد جوان در دهه‌های سوم تا چهارم زندگی هستند، اما در سنین مختلف مثل سالمندی و نوجوانی هم وجود دارد.

به گزارش ثامن پرس، اعتیاد به مواد مخدر، سیگار و قلیان از مهمترین معضلاتی بوده  که رشد آن در جوانان و حتی نوجوانان در سال های اخیر بسیار دیده می شود به گونه ای که آمارها نشان از این دارد که سن شروع مصرف و اعتیاد به مواد مخدر در حال پایین آمدن است به نحوی که نفوذ این مسئله در پایه های هفتم و هشتم تحصیلی نگرانی ها را برای آینده گان کشور بیشتر می کند.

امروز بیشترین گروه سنی در گیر اعتیاد نیز افراد جوان در دهه‌های سوم تا چهارم زندگی هستند، اما در سنین مختلف مثل سالمندی و نوجوانی هم وجود دارد.

میزان مصرف قلیان و سیگار در کشور

اخیرا مرکز آمار در گزارشی اقدام به انتشار و تحلیل آمارهای مربوط به سال 93 کرده که در آن وضعیت مصرف دخانیات مخصوصا سیگار و قلیان آورده شده است. در میان حدود 13.4 از جمعیت بالا 15 سال کشور که تجربه ی بیشتر از یک بار مصرف دخانیات را دارند،  92.2 درصد از این تعداد بیش از یک نخ کامل مصرف کرده اند و تنها 7.8 درصد کمتر از یک نخ بوده که ادامه نیافته است.

قلیان 1

تعداد افرادی که حداقل یک بار سیگار مصرف کرده اند(1)

اما در این میان از حدود 13.4 جمعیت کشور که تجربه ی بیش از یک بار استعمال را دارند،68.1 مصرف سیگار را ادامه داده و همچنین از میان این افراد 89.4 درصد عنوان معتاد به سیگار را یدک می کشند که جمعیت آن 4779778 نفر می باشد  که به طور مستمر و روزانه سیگار را استعمال می کند.

قلیان 2

افراد بالای 15 سال که به طور مستمر سیگار مصرف می کنند

اما برای قلیان و چپق نیز به عنوان یکی از مواد مخدر شایع در میان مردم است که براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، 5.9 درصد جمعیت  15 سال به بالا نسبت به مصرف این ماده مخدر مبادرت می کنند.

قلیان 3

جمعیت افرادی مصرف کننده قلیان و چپق 15 سال به بالا

4درصد 15 تا 19 سال سن دارند

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان این که سیستم هوشمند اعتیاد یک تهاجم جدی را علیه نوجوانان و جوانان آغاز کرده است گفت: 4 درصد معتادان 15 تا 19 ساله هستند. حمید رضا صرامی اظهار کرد: براساس آمار 58 درصد معتادان زیر 34 سال و 14 درصد از معتادان در طیف سنی 15 تا 19 سال هستند که به این معناست که نشانه روی و قتل عام سیستم اعتیاد بر روی سنین نوجوان و جوان و آیندگان کشور است

شبکه های مجازی و تبلیغات مصرف مواد مخدر

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد و گفت: فقر آگاهی و دانش تخصصی در برابر عوارض و تبعات ناشی از اعتیاد، فقر مهارت های خود مراقبتی و خود کنترلی دربرابر آسیب ها، لذت طلبی های افراطی جوانان و نوجوانان و باورهای غلط  از جمله علل گرایش جوانان و نوجوانان به پدیده شوم اعتیاد است.

یکی از علت‌هایی که جوانان را به سمت و سوی اعتیاد می‌کشاند کنجکاوی‌های هدایت نشده است. اختلالات خلق و خوی افراد نظیر اضطراب، پرخاشگری شدید، اعتمادبه‌نفس پایین و افسردگی در گرایش افراد به‌سوی معضل اعتیاد مؤثر است.

IMG_3408

 با وجود حساسیت والدین اما تحقیقات نشان می‌دهد 55 درصد والدین بعد از گذشت 3 تا 5 سال از اعتیاد فرزندانشان مطلع می‌شوند پس والدین باید با حساسیت بیشتر درباره فرزندان از بروز پدیده اعتیاد جلوگیری کنند.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورتصریح کرد: نقش بی بدیل والدین در عرصه تربیت نقشی است که هیچ گاه نباید نادیده گرفت و بیان این موضوع از سوی خانواده که جامعه باید آن ها را اصلاح کند حرف غلطی است چرا که فرزندان 4هزار و 300 ساعت در منزل به سر می برند و از طریق والدین الگوبرداری می کنند و از نوع رفتار و خواسته های خانواده نسبت به مسائل اجتماعی حساس می شوند.

(1) پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار - گزارش وضعیت فرهنگی کشور در سال 93

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: