حال سوالی که ایجاد میشود این است که نهایتا فعالیت های انجمن حجتیه چه خطری را برای مردم و در ابعاد وسیعتر برای جامعه اسلامی به دنبال خواهد داشت؟ اگر بخواهیم این سوال را به صورت خلاصه و البته کاملا روشن بیان کنیم چنین باید عنوان کنیم که مهمترین نتیجه فعالیت های انجمن حجتیه در جامعه، تربیت نیروهای مذهبی ضد انقلاب است.

گروه فرهنگی ثامن پرس ـ امیریوسف محبّی: انجمن حجتیه نامی است که کم و بیش آن را شنیده ایم اما کمتر راجع به ماهیت آن اطلاع داریم. بیش از 28 سال است که از این سخن امام می گذرد: «حواستان را جمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه ای ها همه چیزتان را نابود کردند. من به شما آقایان علاقمندم ولی لازم می دانم گاهی که مسئله ای را می بینم تذکر بدهم.»

اما با وجود این که حضرت امام خمینی(ره) این اندیشه را از مصادیق اسلام آمریکایی خوانده اند، متاسفانه این اندیشه کمتر معرفی شده است. و همین امر باعث شده است این گروه، که به صورت کاملا تشکیلاتی فعالیت می کنند از فضای به وجود آمده، نهایت استفاده را بکنند و در سایه بی خبری مردم و متاسفانه حتی خواص، مخفیانه به فعالیت خود پرداخته و تحت عناوینی چون ایجاد مدارس غیرانتفاعی، ایجاد مراکز درمانی، تاسیس هیئات مختلف مذهبی، مداحی و سخنرانی، نفوذ در مجامع دانشگاهی و حوزوی، نفوذ در مراکز دولتی و نیمه دولتی، نفوذ در بازار و ... اندیشه های خود را بیش از پیش تکثیر بخشند.

حال سوالی که ایجاد می شود این است که نهایتا فعالیت های انجمن حجتیه چه خطری را برای مردم و در ابعاد وسیع تر برای جامعه اسلامی به دنبال خواهد داشت؟ اگر بخواهیم این سوال را به صورت خلاصه و البته کاملا روشن بیان کنیم چنین باید عنوان کنیم که مهم ترین نتیجه فعالیت های انجمن حجتیه در جامعه، تربیت نیروهای مذهبی ضد انقلاب است.

خطر تحجر گرایان و احمق‌های مقدس نما
اگر تا دیروز صفوف دشمنان نظام اسلامی را افراد لیبرال یا به نوعی انسان هایی که با دین میانه خوبی نداشتند تشکیل داده بودند، کم کم مشاهده می کنیم که افرادی با چهره ای موجه و با ظاهری کاملا مذهبی و آراسته، در کنار دشمنان اسلام قرار گرفته اند و در صدد براندازی نظام شکوهمند اسلامی برآمده اند. البته لازم به ذکر است که این تفکر، قدمتی به طول تاریخ دارد و متعلق به انجمن حجتیه نیست، اما امروزه بیشتر با عنوان انجمن حجتیه و یا جریانات دیگر شبه حجتیه‌ای، همچون جریان شیرازی ها که خود داستانی دیگر دارند بیشتر شناخته می‌شود. لذا به همین خاطر است که حضرت امام خمینی(ره) در منشور روحانیت چنین بیان می دارند که: «خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است.» و این گونه سفره دل باز می‌کنند که: «روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده‌ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می‌زنند که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست.

طلاب عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها مروّج اسلام آمریکایی‌اند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟»

آیا این سخنان امام خمینی(ره) نباید بیشتر مورد توجه مردم و به خصوص خواص قرار گیرند؟

نکته جالب تر آن است که حتی لیبرال ها نیز از این فضای غبار آلود سوء استفاده کرده و به برخی اشخاص انقلابی انگ حجتیه ای می زنند. لیبرال هایی که خود از مغضوبین امام به شمار رفته و از مصادیق دیگر اسلام آمریکایی هستند، ضمن دوستی با حجتیه ای های واقعی، نام انجمن حجتیه را چماق کرده و بر سر انقلابیون می زنند که این خود جای بحثی مفصل دارد.

در انتها با توجه به موارد بیان شده، این هشدار را بیش از پیش می‌دهیم که اگر تبیین مولفه ها و مصادیق اسلام آمریکایی و به تبع آن اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) در جامعه رخ ندهد دشمنان قسم خورده اسلام در فضای گل آلود و پر ابهام به وجود آمده، اسلام حقیقی را ذره ذره ذبح کرده و همچون ادیان الهی دیگر تنها پوسته ای از آن را بر جای خواهند گذاشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: