بسته چندرسانه ای ویژه روز بصیرت منتشر می شود.

به گزارش ثامن پرس، همزمان با 9 دی و بزرگداشت روز بصیرت بسته ی چند رسانه ای جهت استفاده فعالین فرهنگی منتشر می شود:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: