به گزارش ثامن پرس، فیلم زیر حضور داریوش فرضیایی در نقش عموپورنگ است که صبحت هایی در صحن مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی انجام می دهد.