پلاسکو در تاریخ ایران با آتش نشان و آتش نشانان فداکار پیوندی ناگسستنی خواهد یافت. پیوندی که همه از جمله هنرمندان به احترام آن خواهند ایستاد و آثار ماندگاری خلق خواهند کرد.

به گزارش ثامن پرس، هنرمند گرافیست یا طراحی نیست که در مقابل واقعه تأسفبار پلاسکو سکوت کرده باشد. هرطور که شده با پوستر ، طرح یا یک گرافیک ساده عملا خود را با آتش نشانان پلاسکو همدرد نشان داده و سعی کرده اند در بازنمود فعالیت ها و تلاش های این "جانفشانان آتش نشان" کاری از پیش ببرند.

طرح های گرافیکی هنرمندان کشور در این چند روز بی حد و حصر بود اما ثامن پرس برخی از آنها را برای شما مخاطبان گرامی گلچین کرده است.

 

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکوآتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

آتش نشانان پلاسکو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: