به گزارش ثامن پرس، نماهنگ فوق العاده به مناسبت ایام فاطمیه منتشر گردید. این کلیپ با صدای شاعر آیینی سید حمید رضا برقعی می باشد.

                                                                نماهنگی با صدای سید حمیدرضا برقعی