یک سبک انقلابی گری امروز مربوط به حزب اللهی های مستقر در عالم خیال است. عالم خیال امروز با همین ابزارهای مجازی و رسانه ای موجود، توسعه پیدا کرده است.

سرویس فرهنگی ثامن پرس، یک سبک انقلابی گری امروز مربوط به حزب اللهی های مستقر در عالم خیال است. عالم خیال امروز با همین ابزارهای مجازی و رسانه ای موجود، توسعه پیدا کرده است. توسعه روابط در عالم خیال باعث می شود توانایی های جدی در فهم کلان و انتقال زاویه های نگاه شکل بگیرد. دست مردم در سطح خیال به سهولت به هم می رسد و رسانه ها به سمت مردمی شدن پیش می روند. مردمی شدن رسانه یک قدم جدی در حرکت انسان ها به سمت عدالت و حقیقت است. اما باید توجه کرد که رشد کاریکاتوری این لایه آفات و خطراتی دارد که امروز با آن نیز درگیریم.  

مستقرین در این لایه در بهترین حالت خوب حرف می زنند و می بینند و می شنوند و معمولا احساس می کنند با این سخن گفتنشان آن حرارت و درد درونی خود را آرام کرده اند. حرف ها برای اینکه شنیده شود باید شاذ باشد باید به حواشی نزدیک شود. باید جدید باشد. باید تند باشد. به مرور کلنی هایی بر بستر یک گفتمان واحد شکل می گیرد با راست و دروغ های مشابه.

این سطح از حضور مثل حضور تماشاچیان فوتبال است که از قاب تلویزیون بازی حساسی را نگاه می کنند و خیال می کنند در مسابقه حاضرند. داد می زنند بالا و پایین می پرند خوشحالی می کنند یا از شدت عصبانیت فریاد می زنند. اما هیچ تاثیری در روال بازی ندارند و حواسشان هم نیست که بی تاثیرند. بازی را کسان دیگری انجام می دهند کسانی که در وسط زمین مشغولند.

رشد بیش از حد عالم خیال در وجود انسان ها آن ها را تنبل می کند گرمای حرکت و تاثیر گذاری، در فعالیت های خیالی موجود نیست. طبع خیال، سرد است. خیال بازی، بیش از حد اجازه حضور واقعی در زندگی را نمی دهد. اجازه نمی دهد انسان ها به خوبی دیده شوند و فهمیده شوند. گفتمان ها در این رویکرد فقط شدیدتر و کیفی تر می شوند اما رشد کمی و توسعه جدی پیدا نمی کنند. حرف ها دست به دست موافقین می شود و شدت پیدا می کند. در نهایت ما یک طایفه به شدت برافروخته با مطالبات قوی داریم که تعدادشان اما کم و زیاد نشده. حتی به فرض هم که افراد یک کلنی در گروه ها و کانال های مخالفین حضور داشته باشند باز هم فهم دقیقی از آن ها به دست نمی آورند چون در آن جا نیز هر چه هست تفسیر های تند و شدید یک مشت کسانی است که فقط می گویند و می گویند.

سطح خیال گناهی ندارد. ولی وقتی رشد کاریکاتوری پیدا کرد آن وقت هم از عمق تعقل و استدلالش کم می شود و هم از بروز عملی اش در زندگی. و این خطر کمی نیست.

باید به زمین بازی بازگشت. زمین بازی جایی است که ارتباطات حقیقی شکل می گیرد. ارتباطاتی از جنس اعتماد از جنس محبت و رفاقت از جنس دیدن عاطفه ها آنچنان که نگاه ها می گویند. آنچنان که شکل زندگی انسان ها می گوید. باید خیال را روی بستر زندگی نشاند. جایی که انسانها خدمت می کنند و با همه رفتارهای متوعشان به هم نشان می دهند که حقیقتا چه چیزی را دوست می دارند و چه چیزی را نه. رابطه های از دور بین آدم ها درصد خطایش بالا است برای همین است که تصورات نابجا از یکدیگر را دامن می زند. بهترین ابزار برای شکل گیری دوقطبی ها است.

باید قدرت کیفی و تشدید شده را در بستر جامعه به کار گرفت. باید در بستری از اعتماد و رفاقت با مردم زندگی کرد و به آن ها خدمت نمود. در بستر خدمت خیلی از حرف ها حتی اگر گفته نشود به خوبی درک می شود.

انقلاب وقتی محصور در سطح خیال شود هم عمق عقلانی و بینشی خود را از دست می دهد و هم ظهور الهی اش در بستر زندگی کم خواهد شد. و این یعنی سرد شدن انقلاب. یعنی محصور شدن انقلاب. این خطر را باید جدی بگیریم. به حاشیه رفتن تعقل و زندگی شاید برای دشمنان انقلاب الهی و فطری یک فرصت باشد لکن برای پیش برندگان حرکتی که از جنس قیام حقیقی است یک خطر است. امروز راه حل های حزب الله در بستر اندیشه و زندگی سامان می گیرد نه خیال صرف.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: