در آستانه شهادت امام صادق (ع) مداحی های زیبا در رثای این امام همام منتشر می شود.

به گزارش ثامن پرس، در آستانه شهادت امام صادق (ع) مداحی های زیبا در رثای این امام همام منتشر می شود.

                                                                میرداماد- بغضی توی گلوم نشسته...

                                                              کرمانشاهی- داره بقیع خاک عجیب...

                                                               کریمی- نواهنگ زیبای قرآن ناطق

                                                         کرمانشاهی، گریه می کنم مثل رئیس مذهبم...