جلسه آموزشی سواد فضای مجازی برای دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان استان فارس با حضور کارشناس دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش ثامن پرس، جلسه آموزشی سواد فضای مجازی برای 100 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان استان فارس با حضور کارشناس دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی در سالن کنفرانس امام رضا پردیس فرهنگیان شهید بهشتی برگزار شد.

رژیم مصرف، تفکر انتقادی، تکنیک های اقناعی و مخاطب شناسی موضوعاتی بود که در این جلسه آموزش داده شد.

پاسخ به پرسش های معلمان آینده آموزش پرورش در مورد هدایت و راه وری نسل نوجوان در مدارس از جمله محورهای اصلی این جلسه بود.

01

02

03

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: