به میزبانی مشهد مقدس برگزار گردید:

مراسم افتتاحیه چهارمین برنامه ملی «فصل وصل» با حضور فعالان فضای مجازی در مشهد مقدس برگزار شد.

  • در این میان قطعا برخی مسئولان و مدیرانی که ریگی به کفش دارند، با تصویب چنین قانونی مخالفت خواهند کرد و این آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان است تا با ایستادگی در مقابل فشارهای احتمالی، قانونی در جهت ایجاد شفافیت تصویب کنند. البته بهتر است روند رای‌گیری برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس…