مدیر عامل سازمان توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع):

مدیر عامل سازمان توسعه حریم حرم گفت: ارزیابی وضعیت موجود اماکن متبرکه ترسیم کننده چشم انداز آینده است.

  • در این میان قطعا برخی مسئولان و مدیرانی که ریگی به کفش دارند، با تصویب چنین قانونی مخالفت خواهند کرد و این آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان است تا با ایستادگی در مقابل فشارهای احتمالی، قانونی در جهت ایجاد شفافیت تصویب کنند. البته بهتر است روند رای‌گیری برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس…