در مناطق 13 گانه صورت گرفت؛

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ طرح سفره‌های ساده افطاری در مناطق ۱۳گانه شهرداری مشهد مقدس در حال اجراست.

  • بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور…