مدیر داخلی پردیس سینمایی گلشن:

مدیر داخلی پردیس سینمایی گلشن مشهد گفت: این سینما مجموعه‌ای از استاندارهای مختلف را برای ارائه بهترین کیفیت به مردم…

  • مدتهاست که برخی رسانه های غربی فارسی زبان ماهواره ای مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و برخی جریان های سیاسی خاص در داخل ایران، رسانه های داخلی این کشور را متهم به سانسور و انتشار گزارش های خبری جعلی و غیرواقعی می کنند و در ادامه مدعی اند که رسانه های انگلیسی و آمریکایی به انتشار…