کارگردان سینما و تلویزیون:

کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به اگر سرمایه برای تولید فیلم باشد، اما کارگردان دغدغه‌ای برای ساخت فیلم خود نداشته…

  • رهبرمعظم انقلاب سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند و دوباره مسئله اصلی کشور را همچون سال های گذشته موضوع معیشت و اقتصاد مردم دانستند و نگاهی به روند نامگذاری سال های مختلف اخیر به خوبی نشان می دهد که دغدغه جدی رهبری، موضوعات اقتصادی است و ادامه روند نامگذاری ها بر اساس مباحث…