برادران، دبیر هیئت فوتبال استان در گفتگو با ثامن پرس: وزیر بعدی ورزش به فوتبال استان ها هم بپردازد

برادران درباره ی وضعیت سیاه جامگان گفت:طبق آخرین صحبتی که با آقای عباسی داشتیم، از ایشون درخواست کردیم که با توجه به زحماتی که سالیان متمادی برای ورزش خراسان کشیدند، در این شرایط حساس ما رو تنها نگذارند. تیم متعلق به ایشون هست.

وی درباره ی موضوع واگذاری سیاه جامگان گفت: این را باید از خود آقای عباسی بپرسید. اما با توجه به اینکه درحال حاضر ما در والیبال، بسکتبال و هندبال نماینده نداریم، عدم حضور نماینده فوتبال در لیگ برتر کشور در شأن استان خراسان رضوی نیست. این وظیفه بر دوش همه خراسانی هاست که از دو تیم لیگ برتری خودشان حمایت کنند.

دبیر هیئت فوتبال ادامه داد: اما مسئله اصلی این است که امیدواریم وزیر بعدی ورزش و جوانان تمام اعتبارات رو به سمت تیم های دولتی نبرد. به طور مثال همین وزیر مستعفی ورزش قبل از بازی سیاه جامگان و استقلال، در اردوی استقلال حاضر شده و گفته که امیدوارم استقلال در بازی بعدی خودش نتیجه بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: