فرهاد سحرخیزضمن اشاره به اینکه میزان برداشت زعفران نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که 330 تن برداشت طلای سرخ را امسال از زمین‌های زیرکشت رفته گل زعفران داشته باشیم

به گزارش ثامن پرس، فرهاد سحرخیز عضو هیئت مدیره صندوق صادرات زعفران ضمن اشاره به اهمیت اقتصادی زعفران و قابلیت صادراتی بیش از پیش آن گفت: با توجه به آمار و اطلاعاتی که به دست ما رسیده و همچنین وضعیت پیازها و زمین‌های زیرکشت رفته، پیش بینی خوبی برای برداشت زعفران می‌کنیم

فرهاد سحرخیزضمن اشاره به اینکه میزان برداشت زعفران نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که 330 تن برداشت طلای سرخ را امسال از زمین‌های زیرکشت رفته گل زعفران داشته باشیم

وی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر روی میزان برداشت زعفران، گفت: یکی از عواملی که محصول با ارزش زعفران را دچار خسارت می‌کند، برف و بارندگی است که در طی زمان برداشت این محصول اتفاق می‌افتد.

فرهاد سحرخیز با اشاره به اینکه اوج برداشت طلای سرخ در اوایل و نیمه آبان ماه است، یادآور شد: امیدوار هستیم که در مدت زمان برداشت محصول زعفران از زمین‌های زیرکشت رفته، شرایط دمایی هوا مناسب بوده و اتفاق خاصی پیش نیاید

 

 
 
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: