محمدنبی حبیبی گفت: یکی از توصیه های دائمی ما به دولت این است که حداقل صاحب نظران و صاحب منصبان دولتی حرف های خود را در رابطه با مسائل اقتصادی یکی کنند که مردم در این رابطه سرگردان نشوند.

به گزارش ثامن پرس، محمدنبی حبیبی در رابطه با صبحت های اخیر ترکان درباره نعمت زاده و شکاف بین دولتمردان گفت: ما حدود دو سال پیش هم این مطلب رو گفتیم که ـ اگر خواسته باشیم با اصطلاحات نظامی صبحت کنیم ـ تعدادی سرتیپ داخل تیم اقتصادی دولت است اما یک سرلشکر ندارد که آن ها را جمع کند. به نظر من این ناهماهنگی در داخل دولت و بین شخصیت هایی که کار اقتصادی می کنند، آسیبش به خود دولت وارد می شود.

وی ادامه داد: من درباره مطالب خاص آقای ترکان راجع به آقای نعمت زاده واقعا مطالعه ندارم که بتوانم اظهارنظر بکنم اما به هر حال یکی از توصیه های دائمی ما به دولت این است که حداقل صاحب نظران و صاحب منصبان دولتی حرف های خود را در رابطه با مسائل اقتصادی یکی کنند که مردم در این رابطه سرگردان نشوند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی پیرامون اظهارنظر باهنر درباره حمایت اصولگرایان از روحانی اظهار داشت: وقتی می گوییم اصولگرایان علی القاعده بایستی سران اصولگرا در این حرف قبلا بحث کرده باشند، به یک نظر مشترک رسیده باشند. چنین جلسه ای که اصولگرایان بنشینند و راجع به اقای روحانی صبحت کنند تا به حال صورت نگرفته است.

وی افزود: صحبت آقای باهنر صحبت آقای محمدرضا باهنر است. اصولگرایان موقعی می توانند مطلبی را اعلام کنند که قبلا نشسته باشند، جلسه گذاشته باشند، نظراتشان را باهم تبادل کرده باشند و به یک تصمیم رسیده باشند؛ چنین تصمیمی تا به حال اتخاذ نشده است.

حبیبی در رابطه با ائتلاف اصولگرایان بر روی یک کاندیدا در انتخابات ۹۶ گفت: من معتقدم که احتمالش است. من با اطلاعی که از نوع کارهای اصولگرایان دارم و جلساتی که در خود موتلفه و یا در بیرون از موتلفه تشکیل شده است، احتمال ائتلاف در انتخابات ۹۶ را زیاد می بینم.

وی ادامه داد: ما وقتی بخواهیم به یک شخص برسیم اول باید خودمان به یک وحدت نظر برسیم، این وحدت نظر به نظر من نیاز به جلسات فراوان دارد که سلیقه ها مطرح شود و به هم نزدیک شود؛ چون اصولگرایان از نظر اصول با هم اختلاف ندارند ولی در سلیقه ها اختلاف داریم. وقتی که اصولگرایان توانستند سلیقه شان را به هم نزدیک کنند، آن موقع می توانند تعیین کنند که به چه کسی به عنوان نامزد پیشنهاد داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: