نتایج جستجو

 • محمدسعید ابراهیمی

  دیپلماسی عمومی مفهومی نوظهور در دنیای سیاست است و بدین معناست که مقامات سیاسی یک کشور برای تغییر رفتار یک کشور دیگر، به جای مذاکره با مقامات سیاسی و دیپلماتیک آن کشور، مستقیما آحاد مردم آن کشور را مخاطب خود قرار می دهند.

 • عباس سلیمی‌نمین

  قطعاً‌ بسته شدن راه تولید نیروهایی چون قاضی مرتضوی‌ها می‌بایست ناراحتی بدخواهان استقلال کشور را به دنبال داشته باشد و اقدام رهبری برای تقویت قانون‌مندی دانشگاه آزاد بعد از فوت آقای هاشمی را برنتابند.

 • سید یاسر جبرائیلی

  با توجه به فقدان رئیس هیأت مؤسس و امنا و نبود امکان حل مشکل قانونی دانشگاه براساس مواد اساسنامه، وظیفه مدیریت عالی نظام اقتضا می‌‌کند برای حل این مشکل و بازسازی فرآیند قانونی مدیریت دانشگاه اقدام کند. این مداخله‌ مدیریت عالی نظام نه تنها حق بلکه تکلیف است.

 • محمدسعید ابراهیمی

  چندی پیش خبری منتشر شد که خاطر همه ملت ایران را مکدّر و متالم کرد و آن سانحه تصادف دو قطار در مسیر تبریز_مشهد و جان باختن 47تن از زائران رضوی بود. از نقش عامل انسانی که در هر حادثه ای کم و بیش دخیل است اگر بگذریم عامل تاثیرگذار دیگر در این حادثه نقص در سیستم کنترل اتوماتیک بوده است.

 • محمد لسانی

  داستان از یک کارگاه کوچک تولید پرچم ایران شروع شد. سی و دومین جشنواره فیلم فجر بود و سالن مملو از جمعیت. فقط همین که در میان خبرنگاران و اهالی سینما در کاخ جشنواره به صندلی تکیه زده باشی برای برخی ممکن بود راضی‌کننده باشد اما برای من نه. «ردکارپت» دست گذاشته بود روی موضوع خاصی که نمی‌توانستم از آن به‌سادگی عبور کنم.

 • کوروش شجاعی

  پیامبر مهربانی ها، رنج های بسیاری متحمل شد و سختی ها و مصیبت های فراوانی دید و بسی خون دل ها خورد تا نور هدایت بر دل و جان آدمیان بتابد

 • مسعود عنابستانی

  منظور از وحدت ««احساس مسئولیت و محبت متقابل بین مسلمانان و لزوم حساسیتشان نسبت به سرنوشت و هدایت یکدیگر»» است.